Velkommen til Årsmøte - Benvenuti all'Assemblea generale

 • 11 Jun 2020
 • 5:00 PM - 5:45 PM
 • Online conference

Registration


Registration is closed
Norsk:

Velkommen til Årsmøte med IKIS 

Innkalling til årsmøte Italiensk Kulturforening i Stavanger – IKIS

Tid: 11 juni – 17.00
Sted: Web-conference

Agenda:

 1. Oppsummering av året 2019
 2. Regnskap 2019
 3. Godkjennelse av medlemsavgift
 4. Planer fremover
 5. Valg av styre
 6. Godkjennelse av ny vedtekter
 7. AOB

Dokumentene for generalforsamlingen er her:

Alle medlemmer er hjertelig velkommen. Vil du delta på årsmøtet til IKIS? Klikk over for å bli med.


Italiensk:

Benvenuti all'Assemblea Generale dell'IKiS

Giovedì 11 Giugno, alle ore 17.00, si terrà l'Assemblea generale dell'Associazione culturale italiana di Stavanger.

Ordine del giorno:

 1. Riassunto delle attività 2019
 2. Contabilità 2019
 3. Approvazione della quota sociale per il 2020
 4. Progetti futuri
 5. Scelta del nuovo CDA
 6. Approvazione del nuovo statuto
 7. Varie ed eventuali

I documenti per l'assemblea generale sono disponibili qui sopra.

Tutti i membri dell'associazione sono i benvenuti. Se volete partecipare, per favore confermate la vostra presenza rispondendo alla domanda qui sopra.


Italiensk Kulturforening i Stavanger
info@ikis.no
Powered by Wild Apricot Membership Software