Velkommen til Årsmøte-Benvenuti all'Assemblea generale

  • 25 Jan 2013
  • 8:30 PM - 10:30 PM
  • Midjord bydelshus, Nordre Ramsvigvei 1, 4015, Stavanger
Norsk:
Velkommen til Årsmøte med IKIS 

Innkalling til årsmøte Italiensk Kulturforening i Stavanger – IKIS

Tid: 25 januar etter filmen – ca. 20.30
Filmen begynner 18.30
Sted: Midjord Bydelshus

1. Presentasjon av styret
2. Oppsummering av året som er gått
3. Planer fremover
4. Budsjett og regnskap
5. Valg av styre

Alle medlemmer er hjertelig velkommen.

Italiensk:
Benvenuti all'Assemblea Generale dell'IKiS

Venerdi 25 gennaio dopo la proiezione del film, circa alle 20.30, si terrà l'Assemblea generale dell'Associazione culturale italiana di Stavanger.

Ordine del giorno:
1. Presentazione del CDA
2. Riassunto delle attività 2012
3. Progetti futuri
4. Budget e contabilità 
5. Scelta del nuovo CDA

Tutti i membri dell'associazione sono i benvenuti.

Italiensk Kulturforening i Stavanger
info@ikis.no
Powered by Wild Apricot Membership Software