Become member


Registrati e diventa membro!

Compila il modulo che segue e sarai registrato nel nostro sitema. Riceverai una fattura via email.


Register deg for å bli medlem!

Fyll ut skjemaet som følger og din medlemskap vil bli registert i systemet vårt. Du vil få en faktura via epost.


Warning: browser cookies disabled. Please enable them to use this website.

Select membership level

* Mandatory fields
* Membership level

Italiensk Kulturforening i Stavanger

info@ikis.no

Powered by Wild Apricot Membership Software